Rolnik jako Przedsiębiorca

Rolnik i Hodowca to zarazem przedsiębiorca jak i producent. Bardzo istotnym aspektem prowadzenia działalności jest kontrola budżetu firmy. Zakładając instalacje fotowoltaiczną prostym sposobem można znacząco obniżyć koszty stałe przedsiębiorstwa.Obecne rozwiązania pozwalają rolnikowi na skorzystania z ulgi w podatku rolnym. Polega ona na odliczeniu od podatku rolnego 25% wartości instalacji.

 Ulgę można rozliczać przez okres 15 lat.
 Niewykorzystana kwota ulgi przechodzi na następców podatnika.
 Ulga obowiązuje wyłącznie na terenie gminy, której została zrealizowana inwestycja.
 Z ulgi można skorzystać, jeżeli instalacja fotowoltaiczna nie była wcześniej dofinansowana.

 

Przykład: Rolnik płaci w swojej gminie 5 tys. zł podatku rolnego w skali roku. Instalacja fotowoltaiczna ma wartość 50 tys. zł. Po uwzględnieniu ulgi rolnik odliczy od podatku rolnego 12,5 tys. zł (czyli 25% wartości instalacji).
W związku z powyższym rolnik przez okres 2,5 roku nie zapłaci podatku rolnego, tym samym oszczędzając 12,5 tys. zł.

 

Więcej informacji o dofinansowaniach i ulgach dla rolników 

 

Masz pytania? Napisz do nas.