SmartWire vs BusBar


  ZMNEJSZONY WPŁYW EFEKTU ZACIENIENIA
Ogniwa łączone są za pomocą 18 - 32 mikrowłókien (max 38) co daje 990 - 1760 punktów kontaktowych z ogniwem (max 2090) Absorbcja światła w panelu jest wyższa niż w standardowej technologii.

  WYSOKA ODPORNOŚĆ NA MIKROPĘKNIĘCIA
Ogniwa fotowoltaiczne są łączone ze sobą w procesie laminacji w temperaturach od 140°C do 150°C. Niska temperatura procesu łączenia ogniw w matryce pozwala idealnie na stosowanie ogniw wielozłączowych, gdzie lutowanie nie może odbywać się w temperaturze powyżej 150° C.
Dzięki temu matryca ogniw połączona za pomocą technologii SWCT jest niewrażliwa na straty związane z pęknięciami i mikropęknięciami w indywidualnych ogniwach.

 


 WIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ MODUŁÓW
Uzysk roczny większy średnio o 10% w stosunku do tradycyjnej technologii Bus Bar.

  NISKA DEGRADACJA MODUŁÓW
Panele SWCT mają dłuższą żywotność i mniejszą degradację mocy nominalnej. W testach wykonywanych w komorach klimatycznych po 8000 godzin moc paneli SWCT spada średnio tylko 8-10%. Matryca ogniw połączona za pomocą standardowych elektrod jest wysoce narażona na straty związane z mikropęknięciami w indywidualnych ogniwach.

 
  WPŁYW EFEKTU ZACIENIENIA
Ogniwa łączone są za pomocą 3 lub 4 elektrod przewodzących (max 5) co daje pomiędzy 160-220 punktów kontaktowych z ogniwem (max 275)


  WRAŻLIWOŚĆ NA MIKROPĘKNIĘCIA
Matryca ogniw połączona za pomocą standardowych elektrod jest wysoce narażona na straty związane z mikropęknięciami w indywidualnych ogniwach.
Ogniwa są łączone ze sobą w standardowym procesie lutowania w temperaturach od 240°C do 340°C.
Wysoka temperatura procesu łączenia ogniw w matryce bardzo komplikuje lub całkowicie uniemożliwia stosowanie ogniw wielozłączowych.

 

 STANDARDOWA EFEKTYWNOŚĆ MODUŁÓW
Standardowy uzysk roczny.

 DEGRADACJA MODUŁÓW
Panele wykonane w tradycyjnych technologiach mają krótszą żywotność i wyższą degradację mocy nominalnej. W testach wykonywanych w komorach klimatycznych po 8000 godzin moc takich paneli spada średnio między 40-50%.

 

Masz pytania? Napisz do nas.