Monitoring PV

Monitoring instalacji fotowoltaicznej jest bardzo ważnym elementem, na który powinien zwrócić uwagę i posiadać każdy użytkownik własnej elektrowni słonecznej w domu czy w firmie. Polega on na śledzeniu ilości produkcji energii, jej konsumpcji oraz temperatury pracy ogniw fotowoltaicznych czy napięcia. Prosument powinien być informowany w każdej chwili poprzez raporty o ewentualnych usterkach systemu fotowoltaicznego a sam monitoring powinien posiadać opcje zabezpieczenia modułów przed zniszczeniem lub głębszym uszkodzeniem w razie ich wadliwej pracy.

Poprawny system monitoringu powinien pozwalać przede wszystkim na:
- analizę on-line produkcji energii elektrycznej z ciągłym zapisem danych i czytelnym sposobem ich prezentacji, 
- zarządzanie produkcją energii, sterowanie konsumpcją oraz wykrywanie problemów i błędów. Takie jakościowe możliwości oferuje Hanplast Energy jako sprawdzony lider z branży fotowoltaicznej.

Dodatkowym atutem jest możliwość pobrania i korzystania z aplikacji mobilnej monitoringu dla wszystkich użytkowników smartfonów. Za pomocą aplikacji użytkownicy mogą mieć dostęp z dowolnego miejsca na świecie do aktualnych oraz historycznych danych o produkcji energii oraz informacji dotyczących zmniejszenia emisji CO2. Aplikacja jest bezpłatna a przejrzyste wykresy pozwalają na komfortowe użytkowanie i odczytywanie danych dziennych, miesięcznych czy rocznych.

Monitoring daje również odpowiedź na najważniejsze pytanie, jaki jest realny przychód z instalacji PV?

Firma Hanplast w ciągu kilku lat dzięki instalacji dachowej o mocy 1,24 MWp wyprodukowała energię wprost ze słońca o łącznej wartości ponad 2 mln zł. 

 

ZOBACZ PRACĘ INSTALACJI W CZASIE RZECZYWISTYM 

 

 

System monitoringu SolarEdge

Inteligentne systemy fotowoltaiczne SolarEdge dla instalacji domowych oferują zarządzanie produkcją energii słonecznej z magazynowaniem oraz z zarządzaniem energią w domu, wszystko pod kontrolą jednego tylko urządzenia – falownika SolarEdge. Zoptymalizowane systemy SolarEdge zapewniają istotne korzyści, w tym więcej z systemu PV, większą przejrzystość systemu i zaawansowane funkcje bezpieczeństwa. Optymalizator mocy podłączony do każdego modułu fotowoltaicznego na dachu umożliwia jego niezależne działanie, lepszy uzysk, większe bezpieczeństwo oraz stały dopływ informacji z każdego modułu. Właściciele domów mogą cieszyć się wysokim komfortem dzięki automatycznemu, mobilnemu sterowaniu inteligentnymi urządzeniami za pomocą aplikacji monitorowania SolarEdge.

Platforma monitorowania SolarEdge dostarcza wglądu w produkcję i zużycie energii fotowoltaicznej, wyświetlając przepływ energii pomiędzy szeregiem PV, baterią, siecią i odbiornikami domowymi, a także śledząc dane systemowe w czasie rzeczywistym.

 

Monitoring Enphase

Urządzenie Envoy firmy Enphase zbiera dane o stanie ogniw PV oraz ilości produkowanej energii przesyłanej z poszczególnych mikroinwerterów będących fragmentem instalacji solarnej za pomocą komunikacji po magistrali AC (Power Line Communication – PLC). Może ono udostępniać dane do aplikacji zainstalowanych w telefonach komórkowych za pomocą WI-FI lub przesyłać je siecią internetową kablową ze złączem RJ45. Urządzenie Envoy może monitorować zarówno produkcję energii z instalacji solarnej, jak i energię zużywaną przez użytkownika.

 

System zarządzania energią Fronius

System zarządzania energią firmy Fronius wspomaga użytkownika instalacji fotowoltaicznej w maksymalnie wydajnym wykorzystaniu samodzielnie wytworzonego prądu fotowoltaicznego. W zależności od obecnie dostępnej ilości prądu automatycznie włącza lub wyłącza poszczególne odbiorniki, pomagając zwiększać udział zużycia własnego.

Aplikacja online Fronius Solar.web umożliwia użytkownikom łatwe i wygodne monitorowanie, analizowanie i porównywanie ze sobą danych z instalacji fotowoltaicznych. Wszystkie istotne dane, takie jak wydajność, uzyski i zużycie, bilans energetyczny lub stan naładowania akumulatora energii są przedstawiane w przejrzysty i zrozumiały sposób. 

System zapewnia wygodną i przejrzystą analizę całej energii fotowoltaicznej wyprodukowanej przez instalację — w domu lub w podróży, na tablecie albo smartfonie. 

Masz pytania? Napisz do nas.