Rolnik jako Przedsiębiorca

Rolnik i Hodowca to zarazem przedsiębiorca jak i producent. Bardzo istotnym aspektem prowadzenia działalności jest kontrola budżetu firmy. Zakładając instalacje fotowoltaiczną prostym sposobem można znacząco obniżyć koszty stałe przedsiębiorstwa.Obecne rozwiązania pozwalają rolnikowi na skorzystania z ulgi w podatku rolnym. Polega ona na odliczeniu od podatku rolnego 25% wartości instalacji.

 Ulgę można rozliczać przez okres 15 lat.
 Niewykorzystana kwota ulgi przechodzi na następców podatnika.
 Ulga obowiązuje wyłącznie na terenie gminy, której została zrealizowana inwestycja.
 Z ulgi można skorzystać, jeżeli instalacja fotowoltaiczna nie była wcześniej dofinansowana.

 

Przykład: Rolnik płaci w swojej gminie 5 tys. zł podatku rolnego w skali roku. Instalacja fotowoltaiczna ma wartość 50 tys. zł. Po uwzględnieniu ulgi rolnik odliczy od podatku rolnego 12,5 tys. zł (czyli 25% wartości instalacji).
W związku z powyższym rolnik przez okres 2,5 roku nie zapłaci podatku rolnego, tym samym oszczędzając 12,5 tys. zł.

 

Więcej informacji o dofinansowaniach i ulgach dla rolników 

 

Agroenergia

To program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dedykowanego wyłącznie rolnikom indywidualnym. Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

Specyfikacja programu:

 Dotacja - Dofinansowanie w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 800,00 tys. zł.
 Pożyczka - Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych
 Budżet programu, przewidziany na lata 2019-25, wynosi 200 mln zł, z czego 80 mln zł zostanie przeznaczone na dotacje, a 120 mln zł na pożyczki.

 

Rolnik jako prosument

Wraz z wejściem w życie noweli ustawy OZE, przedsiębiorcy stali się prosumentami na takiej samej zasadzie jak osoby fizyczne.

Na czym to polega ?

Nadwyżki energii są magazynowane w sieci elektroenergetycznej u operatorów z możliwością ich odbierania w razie potrzeby. Korzyści z takiego rozwiązania z pewnością zauważy każde przedsiębiorstwo, które zainwestowało, bądź ma w planach inwestycję w firmową instalację fotowoltaiczną.

Wyprodukowana przez Państwa instalację nadwyżka energii jest odbierana bez dodatkowych opłat od Operatora Sieci Dystrybucyjnej w proporcji 1 wyprodukowanej nadwyżki oddajemy a 0,8 odbieramy w razie potrzeby ( dla instalacji <10 kWp) lub 1 oddajemy, 0,7 odbieramy (dla instalacji od 10kWp do 49.9 kWp)

 

 

Masz pytania? Napisz do nas.