Czym są ogniwa HJT ?

Ogniwa HJT
(Heterojunction Technology - Heterozłącza)

To innowacyjny i rozwojowy produkt, którego wydajność jest znacznie wyższa od stosowanych powszechnie ogniw polikrystalicznych oraz monokrystalicznych typu-P.

W modułach HJT dzięki połączeniu zalet monokrystalicznego krzemu ze świetną absorbcją światła krzemu amorficznego, możliwe jest osiągnięcie nawet 24% wydajności pojedynczego ogniwa.

 

Wyższa wydajność

Ogromną rolę w dalszym rozwoju fotowoltaiki odegrywają ogniwa HJT, których budowa pozwala na mniej skomplikowany proces produkcji, przy  zauważalnym wzroście wydajności.

Ogniwa monokrystaliczne typu-N HJT charakteryzują się mniejszą degradacją, która pozwala na średnio 2% większą produkcję energii po roku pracy, w stosunku do ogniw polikrystalicznych.
Ogniwa HJT gwarantują mniejszą wrażliwość na wysokie temperatury. W stosunkowo chłodny letni tydzień zauważono prawie 4% różnicę w produkcji energii na korzyść modułu z ogniwami HJT. W gorące dni możliwa jest nawet i 6,5% większa produkcja w stosunku do standardowych ogniw.

Na podstawie rzeczywistych obserwacji można stwierdzić, że ogniwa HJT w połączeniu z wszystkimi przewagami technologii łączenia ogniw SmartWire - mogą w praktyce wygenerować nawet o 15% więcej energii w skali roku niż standardowe ogniwa polikrystaliczne w technologi łączenia ogniw BusBar. 

 

Zniwelowanie efektu LID i PID

Istotną zaletą ogniw HJT jest ograniczenie efektu LID, czyli degradacji wywołanej pierwszą ekspozycją na światło słoneczne.

Degradacja ta może trwale obniżyć produkcję energii po pierszych godzinach użytkowania ogniwa nawet do 3 %. Dzięki innowacyjnej budowie ogniw monokrystalicznych typu-N HJT są one znacznie bardziej odporne na efekt LID.Ogniwa HJT są także znacznie mniej narażone na wystąpienie efektu PID, czyli degradacji wywołanej różnicą potencjałów pomiędzy ogniwami, a uziemioną ramą modułu.

 

Ogniwa HJT w technologii BIFACIAL

Możliwość tworzenia efektywniejszych modułów Bifacial, umożliwiających produkowanie energii ze światła odbitego, padającego na tylną stronę modułu.


Stosowana obecnie w modułach dwustronnych technologia ogniw monokrystalicznych typu-p PERC pozwala na osiągnięcie około 60-70% współczynnika bifacjalności. Dla ogniw HJT wynosi on aż 92,7%. Ma to o tyle istotne znaczenie, że energia światła odbitego jest niewielka i im sprawniejsze ogniwo na jego tylnej stronie, tym więcej energii można z odbitego światła odzyskać.

 

Masz pytania? Napisz do nas.