Uzyskaj dofinansowanie lub tanią pożyczkę


Inwestycje prosumenckie w Polsce wspierane są przez kilka rozwiązań. Inwestorzy mogą m.in. magazynować niewykorzystaną energię w sieci elektroenergetycznej, tracąc zaledwie 20% jej ilości. To niewiele więcej, niż w przypadku przechowywania energii w domowym magazynie, a nie wymaga od nas nakładu kilkudziesięciu tysięcy złotych na zakup baterii. Na jakie jeszcze korzyści mogą liczyć osoby zainteresowane panelami fotowoltaicznymi?

Istnieje możliwość odpisania od podatku dochodowego instalacji fotowoltaicznej (do kwoty 53 tys. zł). W praktyce oznacza to kilka tysięcy złotych oszczędności.
• Producenci paneli fotowoltaicznych oferują tanie pożyczki w ramach preferencyjnych kredytów – dostępnych łatwo i szybko (więcej informacji pod numerem +48 52 511 97 00)
• Do zakupu systemu fotowoltaicznego można uzyskać nawet 5 tys. zł dofinansowania na zasadzie refundacji (na podstawie opłaconych faktur), w ramach programu „Mój prąd”.
• Dodatkowo Rolnicy mogą skorzystać z programu Agroenergia, w ramach którego istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych lub dofinansowania w postaci dotacji – nawet do 40% kosztów kwalifikowanych (ale nie więcej niż 80 tys. zł).

Uzyskaj dofinansowanie lub tanią pożyczkę

Masz pytania? Napisz do nas.