OZE w Tychach i grant dla mieszkańców


 

Wszystkich mieszkańców miasta Tychy zachęcamy do udziału w projekcie „ Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”, którego celem jest zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych, poprawa efektywności energetycznej poprzez zastosowanie systemu energii odnawialnej.

 

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs, a jego całkowita wartość wynosi 23 233 551,50 zł.

 

W ramach projektu mieszkańcy miasta Tychy mogą ubiegać się o dofinansowanie m.in. na instalacje fotowoltaiczne, solarne, pompy ciepła oraz kotły na biomasę. Maksymalna łączna moc instalacji nie może przekroczyć 5 kWp lub 7 kWp w przypadku gdy łączony jest montaż PV z pompą ciepła.

 

Grantobiorcy po zrealizowaniu planowanej inwestycji otrzymają refundację w wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

 

Firma Hanplast Energy jako oficjalny wykonawca ww. projektu realizuje montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców miasta Tychy w pełnym zakresie określonym przez projekt, spełniając wszystkie wymagane parametry.

 

Zapraszamy do współpracy!

 

Dokumenty do pobrania  

OZE w Tychach i grant dla mieszkańców

Masz pytania? Napisz do nas.