Agroenergia

To program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dedykowanego wyłącznie rolnikom indywidualnym. Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

Specyfikacja programu:

 Dotacja - Dofinansowanie w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 800,00 tys. zł.
 Pożyczka - Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych
 Budżet programu, przewidziany na lata 2019-25, wynosi 200 mln zł, z czego 80 mln zł zostanie przeznaczone na dotacje, a 120 mln zł na pożyczki.

 

Masz pytania? Napisz do nas.