Kompleksowe ubezpieczenie elektrowni fotowoltaicznej dla klientów Hanplast Energy™


 

Firma Hanplast Energy™ wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferuje dodatkowe ubezpieczenie obejmujące instalację fotowoltaiczną wraz z jej wszystkimi komponentami. Celem tego działania jest zapewnienie klientom najwyższej jakości oferowanych produktów i  usług a także zwiększenie bezpieczeństwa inwestycyjnego. Od dnia 12.08.2020 do każdej nowo powstałej mikroinstalacji fotowoltaicznej do mocy 50 kWp Hanplast Energy dodaje profit w postaci kompleksowego ubezpieczenia elektrowni fotowoltaicznej i jej osiągów/stabilnej pracy. Ubezpieczenie elektrowni fotowoltaicznych obejmuje okres 12 miesięcy od  momentu dostawy komponentów na miejsce inwestycji. Znaczy to, że ubezpieczeniu podlegają wszystkie komponenty składające się na elektrownie słoneczną, ale również ochronie podlega szacowany przychód, który ubezpieczony osiągnąłby z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez własny system fotowoltaiczny.


Dzięki takiemu rozwiązaniu, konsument może być przekonany o słuszności inwestycji gdyż nie tylko fizyczne komponenty podlegają ochronie ale również praca całego systemu.

Zakresem ubezpieczenia objęte są zaistniałe w okresie ubezpieczenia i spowodowane zdarzeniem losowym szkody polegające na fizycznym uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ubezpieczonych przedmiotów, powodując konieczność restytucji poprzez odbudowę, naprawę lub wymianę albo ponowny zakup tych przedmiotów.


Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody dot. Instalacji fotowoltaicznej powstałe z następujących przyczyn:


- błąd eksploatacyjny, brak umiejętności działanie osób trzecich

- błąd projektowy, wada materiałowa lub wadliwe wykonanie

- działanie wody lub wilgoci

- pożar, osmolenie, przypalenie, tlenie, żarzenie, implozja, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego albo jego elementów lub ładunku

- zwarcie, przetężenie lub przepięcie

- działanie czynników atmosferycznych, jak mróz, unoszenie kry, burza, huragan, powódź, zalanie

- utrata lub zaginięcie wskutek kradzieży, włamania, lub rozboju oraz szkody powstałe  z innych wyraźnie niewykluczonych przyczyn.

 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również zniszczenie lub uszkodzenie wymiennych elementów elektronicznych elektrowni fotowoltaicznej.


Pełna wersja ubezpieczenia jest dokumentem poufnym przeznaczonym tylko dla naszych klientów, po podpisaniu umowy.

Kompleksowe ubezpieczenie elektrowni fotowoltaicznej dla klientów Hanplast Energy™

Masz pytania? Napisz do nas.