Fotowoltaika dla rolnika - dofinansowania i ulgi


 

Fotowoltaika to temat, który od kilku lat budzi duże zainteresowanie zarówno wśród klientów indywidualnych, jak i rolników oraz przedsiębiorców. Jest to proces wytwarzania energii elektrycznej z darmowego źródła – promieni słonecznych. Najważniejszymi elementami instalacji są ogniwa solarne, które aby móc wytworzyć większą ilość energii łączy się w moduły fotowoltaiczne. We wspomnianych ogniwach  zachodzi zjawisko fotowoltaiczne, dzięki któremu energia ze słońca zostaje przekształcona na prąd stały.

 

Rynek fotowoltaiki (PV) w Polsce rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów odnawialnych źródeł energii (OZE). Łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2019 roku wynosiła prawie 1500 MW, a już w maju 2020 r. przekroczyła 1950 MW. Jak wynika z najnowszego opublikowanego raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej, Polska w bieżącym roku utrzyma stabilne tempo wzrostu mocy zainstalowanej i zajmuje 5 miejsce w Unii Europejskiej. Dodatkowo na koniec 2020 roku moc instalowana w modułach fotowoltaicznych w naszym kraju osiągnie aż 2.5 Gigawata. Prognozy wskazują również, że dochody na rynku fotowoltaiki wzrosną w tym roku nawet o 25% i przekroczą 5 miliardów złotych w stosunku do roku 2019. Wszystko wskazuje na to, że ten pożądany trend wzrostowy będzie się stale rozwijał.

Fotowoltaika swą popularność zawdzięcza nie tylko możliwościom pozyskiwania darmowego prądu z promieni słonecznych, ale również jest to pewna inwestycja, dzięki licznym programom wspierającym i dofinansowaniom rządowym lub gminnym.

 

Agrofotowoltaika

Agrofotowoltaika (APV) to nowy trent budzący duże zainteresowanie wśród rolników. Termin ten określa jednoczesne wykorzystanie ziemi pod uprawy rolne i do produkcji energii słonecznej. Został on rozpowszechniony przez niemiecki Instytut Fraunhofer ISE, który jako pierwszy rozpoczął badania dotyczące synergii płynącej z jednoczesnej uprawy i czerpania prądu ze słońca poprzez instalacje fotowoltaiczne.

Częściowe zacienieni plantacji przez instalacje fotowoltaiczne mogą powodować nieznaczny spadek plonów w niektórych przypadkach, jednak na obszarach testowych odnotowano również wyższą wilgotność gleb, co może mieć ogromne znaczenie w odniesieniu do upałów panujących podczas ostatnich lat. Trzeba jednak pamiętać, że większych instalacji nie można stawiać na gruncie rolnym o klasie wyższej niż IV.

Instalacje fotowoltaiczne mogą być również dobrym rozwiązaniem dla hodowców zwierząt gdyż montaż instalacji nie wyklucza jednoczesnego wypasu np. owiec na tym samym terenie.

 

Dofinansowania dla rolników

Rolnik i Hodowca to zarazem przedsiębiorca jak i producent. Zakładając instalacje fotowoltaiczną prostym sposobem można znacząco obniżyć koszty stałe przedsiębiorstwa, wykorzystując również nieużytki oraz powierzchnie dachów na budynkach gospodarczych. Obecne rozwiązania pozwalają rolnikowi na skorzystania z ulgi w podatku rolnym oraz udział w programach rządowych wspierających odnawialne źródła energii.

 

25% ulgi w podatku rolniczym

Ulga dla rolnika inwestującego w panele fotowoltaiczne przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na: odliczeniu ¼ kwoty instalacji fotowoltaicznej od należnego podatku rolnego - 25% ulgi od nakładów inwestycyjnych udokumentowanych rachunkami. Kwota ulgi inwestycyjnej, która nie została wykorzystana przez podatnika przechodzi na jego następców i może zostać rozliczona w ciągu 15 lat od zakończenia inwestycji.

Przykład: Rolnik płaci w swojej gminie 5 tys. zł podatku rolnego w skali roku. Instalacja fotowoltaiczna ma wartość 50 tys. zł. Po uwzględnieniu ulgi rolnik odliczy od podatku rolnego 12,5 tys. zł (czyli 25% wartości instalacji). W związku z powyższym rolnik przez okres 2,5 roku nie zapłaci podatku rolnego, tym samym oszczędzając 12,5 tys. zł.

 

Podsumowanie:

·        Ulga wynosi 25% od kwoty podatku rolnego i można rozliczać ją przez okres 15 lat;

·        Niewykorzystana kwota ulgi przechodzi na następców podatnika;

·        Ulga obowiązuje wyłącznie na terenie gminy, której została zrealizowana inwestycja;

·        Z ulgi można skorzystać, jeżeli instalacja fotowoltaiczna nie była wcześniej dofinansowana.

 

Agroenergia

To program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dedykowanego rolnikom indywidualnym tj. osobom fizycznym będących właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących  w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Budżet programu, przewidziany na lata 2019-25, wynosi 200 mln zł, z czego 80 mln zł zostanie przeznaczone na dotacje, a 120 mln zł na pożyczki.

Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji może pokryć do 40 proc. kosztów kwalifikowanych, a pożyczka będzie mogła pokryć nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota pożyczki będzie mogła wynieść od 100 tys. zł do 2 mln zł.

W programie Agroenergia można wnioskować o dofinansowanie zarówno na tzw. mikroinstalacje o mocy do 50 kwp, jak i instalacje od 50 kWp do 1 MWp, których jednostkowy koszt inwestycyjny brutto nie przekracza 2,5 mln zł.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane są na stronie internetowej NFOŚiGW.

 

Podsumowanie:

·        Dofinansowanie w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 800,00 tys. zł;

·        Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.

 

Uwaga:

·        Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ulga inwestycyjna nie przysługuje jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały sfinansowane preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami, pochodzącymi ze środków publicznych. Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje wójt (burmistrz, prezydent). Rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od instalacji. W przypadku chęci skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Agroenergia.

·        Rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od instalacji.

·        W przypadku chęci skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Mój Prąd

 

Rolnik jako Prosument

Wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy OZE, przedsiębiorcy stali się prosumentami na takiej samej zasadzie jak osoby fizyczne.

Nadwyżki energii są magazynowane w sieci elektroenergetycznej u operatorów z możliwością ich odbierania w razie potrzeby. Korzyści z takiego rozwiązania z pewnością zauważy każde przedsiębiorstwo, które zainwestowało, bądź ma w planach inwestycję w firmową instalację fotowoltaiczną.

Wyprodukowana przez instalację nadwyżka energii jest odbierana bez dodatkowych opłat od Operatora Sieci Dystrybucyjnej w proporcji 1 wyprodukowanej nadwyżki oddajemy a 0,8 odbieramy w razie potrzeby ( dla instalacji <10 kWp) lub 1 oddajemy, 0,7 odbieramy (dla instalacji od 10kWp do 49.9 kWp)

 

Bezpieczeństwo inwestycyjne

W Polsce coraz więcej inwestorów decyduje się na założenie własnej elektrowni słonecznej, spowodowane jest to rosnącą świadomością społeczeństwa i przekonaniem, że jest to pewna i zarazem bezpieczna inwestycja. Biorąc pod uwagę opłacalność systemu fotowoltaicznego należy zwrócić uwagę, że razem z systemem fotowoltaicznym kupujemy zapas energii na wiele lat, dzięki czemu uzyskujemy niezależność energetyczną.

Przy tak poważnej inwestycji warto postawić na współpracę ze sprawdzonym partnerem, który oprócz długich gwarancji produktowych, daje również poczucie bezpieczeństwa.

Hanplast Energy™ to kompleksowa obsługa inwestycji fotowoltaicznych dla firmy i domu, bezpośrednio od polskiego lidera produkcji najnowocześniejszych modułów fotowoltaicznych z ogniwami HJT, wykonanych w technologii połączeń SmartWire - firmy Hanplast Sp. z o.o., która jako pierwsza na świecie, wdrożyła z powodzeniem  technologię szwajcarskiej firmy Meyer Burger.

Siedziba Hanplast Energy oraz własna fabryka modułów fotowoltaicznych nowej generacji znajduje się w Bydgoszczy. Spółka dysponuje jedyną w Europie linią produkcyjną SmartWire Glass/Glass (SWCT G/G) z zastosowaniem najnowszych ogniw HJT w dwustronnych, szklanych modułach PV – SmartWire Bifacial.
Na dachu siedziby firmy Hanplast sp. z o. o. została zainstalowana instalacja składająca się z modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,24 MW. To największa tego typu dachowa instalacja w Polsce i jedna z większych w Europie. 

Hanplast Energy™ oferuje kompleksową obsługę inwestycji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych i biznesowych na terenie całej Polski. Od małych przydomowych elektrowni po farmy fotowoltaiczne.

 

Nie czekaj i już dziś skorzystaj z oferty specjalnej dla Rolnika od firmy Hanplast Energy™ i zainwestuj we własną elektrownię słoneczną, by cieszyć się niezależnością energetyczną!

 

 

Fotowoltaika dla rolnika - dofinansowania i ulgi

Masz pytania? Napisz do nas.