Dotacja na budowę instalacji fotowoltaicznej dla mieszkańców gminy Świecie

 

 

 

 


 

 

Mieszkańców gminy Świecie zapraszamy do skorzytania z programu przygotowanego przez Urząd Miejski w Świeciu, w ramach którego mogą zrealizować inwestycje fotowoltaiczne z dotacją termomodernizacyjną. 

Zasady udzielania dotacji na termomodernizację budynków i lokali mieszkalnych określa Dział VII uchwały nr 165/20 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 czerwca 2020 w sprawie określenia zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Świecie na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Wysokość dotacji:

  • budynki jednorodzinne: 500,00 zł za 1kW zainstalowanej mocy, nie więcej niż 4.500,00 zł,
  • budynki wielorodzinne:
                  - o 3 lokalach mieszkalnych: 5.000,00 zł,
                  - powyżej 3 lokali mieszkalnych: 5.000,00 zł i 500,00 zł do każdego następnego lokalu mieszkalnego tego budynku.

 

Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych należy złożyć wniosek o zawarcie umowy przedwstępnej z Gminą o udzielenie dotacji!

 

Dokumenty do pobrania

Dotacja na budowę instalacji fotowoltaicznej dla mieszkańców gminy Świecie

Masz pytania? Napisz do nas.